กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เอาปากไปจู เอาฮูไปใส่

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: