กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อู้ฮื้อเปิ้นฮัก ยากนักจักหวัง อู้หื้อเปิ้นจัง กำเดียวก็ได้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: