กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เอาดีบ่ได้เอาได้บ่ดี

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: