กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมูไถนาหมาล่นลัด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: