กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หางหมาลอดฮั้ว ถุดถู้ถุดถู คนเนรคุณ ฮ้ายหลัง ดีหน้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: