กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แหไปเต๊อะนก หล้างถูกบ้วงสักวัน ด้วงอยู่ในไม้ ไผผ่อบ่หัน จักต๋ายสักวัน กับนกบ่าแห้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: