กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หล็วกบ้านนอกบ่เต้าสอกกอกในเวียง สิบในเวียงบ่เปียงในคอก สิบในคอกบ่เต้าวอกขี้ยา สิบขี้ยาบ่เต้าฮาจะหื้อ สิบจะหื้อบ่เต้าดักจื้อกื้อเตียวหนี

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: