กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หล็วกคนเดียว บ่เต้าเง่าตึงหมู่

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: