กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หื้ออยู่ดีๆ อย่าหาเหล็กจีมาคว่านก้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: