กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เหล็กดีบ่ต้องตี๋หลายเต๋า

หมายความว่า:
คำถัดไป: