กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เหล็กตั๋วบ่คม เอาไปสิ่วไม้ มันจ้างอ่อนเป้อที่ลูน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: