กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หัวป๊นก้นยัง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: