กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หัวใจ๋คน ไผหยั่งบ่ตึ๋ก มหาสมุทรสุดลึก ยังหยั่งได้แผวทราย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: