กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หันสาวก็ใคร่หยอก หันดอกก็ใคร่ดม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: