กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หนังแห้งบ่เกยปอง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: