กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หนีหื้อเปิ้นเสียดาย ต๋ายหื้อเปิ้นได้เล่า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: