กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หน้อยบ่ดีเป็นอาจารย์ หนานบ่ดีเป๋นจ้างซอ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: