กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หนูเกี๊ยดหื้อก๋องหลัว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: