กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมาหันข้าวเปลือก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: