กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หม้อบ่จ๊าย ไหบ่เจือน ไม้บ่เลือน เครือเขาบ่ขึ้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: