กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมาเห่าบ่ขบ

หมายความว่า:
คำถัดไป: