กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมาหลวงก๊านหมาหลาย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: