กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมาเห่าจะไปเห่าตวยหมา

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: