กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมาข้ามน้ำก็อุ่นใจ๋เลียตี๋น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: