กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หนาตุ๊บแน่น เหมือนเหล็กกนจดแป้น จดบ่แน่นจดแถม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: