กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หนามแก่ปล๋ายมุ่ม หนามหนุ่มปล๋ายแซว ปักบ่แผวจั้งอ่อนเบ้อ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: