กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
สิบเถื่อนพร้าบ่เต้าคมขวาน หลานสิบคนบ่เต้าลูกเต้า

หมายความว่า:
คำถัดไป: