กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
สิบปากว่า บ่เต้าต๋าหัน สิบต๋าหัน บ่เต๋ามือซวาม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: