กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
สวรรค์มีอยู่ในอก หม้อนาฮกมีอยู่ในใจ๋ หม้อไฟมีอยู่ตี้ปาก ความตุ๊กข์กับยาก อยู่ตี้ตี๋นกับมือ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: