กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
สนุกมีไหน ตุ๊กข์มีหั้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: