กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
สุขมีข้าวไว้กิ๋น สุขมีดินไว้อยู่ สุขมีกู้นอนนำ สุขมีเงินคำเต๋มไต้ สุขมีเฮือนใหญ่มุงกระดาน สุขมีลูกหลานมานั่งเฝ้า สุขยามเฒ่าได้ฟังธรรม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: