กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
วัดบ่เข้า พระเจ้าบ่ไหว้

หมายความว่า:
คำถัดไป: