กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ลูกกับป้อเหมือนหย้อกับลาบ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: