กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แล่งเมินก็แล่งหันลาย แล่งขวายก็แล่งหันแซง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: