กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เลี้ยงจ๊างกิ๋นขี้จ๊าง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: