กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ลูบหน้าปะฮูดัง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: