กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ยามมีกิ๋นติกๆ ยามบ่มีพับต๋าหยิบๆ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: