กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้อ่อนบ่ห่อนหัก คนหล็วกฮู้อ่อนน้อม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: