กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้หนุ่มมัดไม้แก่ขายกิ๋น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: