กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้สูงกว่าไม้ หักเปื่อลมฝน คนสูงกว่าคน ก๊านภัยต๋นหั้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: