กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้บ่เนิ้งเผิ้งไหนจักต๋อม หมาบ่งอมแมวบ่ยี่เขี้ยว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: