กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้ถ่อสั้น ไผบ่ล่ำเอาไปหยั่งวัง

หมายความว่า:
คำถัดไป: