กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้ต่างปล้องปี้น้องต่างใจ๋

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: