กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เมื่อเจ๊าบ่ดีย่างเฮือนแฮง เมื่อแลงบ่ดีย่างเฮือนดัง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: