กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แมวขึ้นค่วน บ่ม่วนใจ๋หนู

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: