กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เมื่อยามหนุ่มขะใจ๋เซาะเข้า เมื่อยามเฒ่าจะได้นอนกล่อม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: