กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แมวบ่ลี้บ่ได้กิ๋นหนู

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: