กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แมวกับหัวปล๋า หมากับหนูปุ๊ก ก็สุดเสี้ยงอั้นของลำ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: