กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เมื่อคืนเป๋นนกจัน เมื่อวันเป๋นนกเก๊า

หมายความว่า:
คำถัดไป: