กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แมงบ้งบ่ต๋ายกลั้นใบไม้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: